Главная страница

12821 + 8 13,42 Gb.
Прямой эфир:
ТПС Ковалева Спр-71.pdf Работа по ТПС
SAMPLE_1 (1).docx Курсач
Сухорукова М.С..pdf
Сложение и вычитание дробей сразн знам.pptx Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. Презентация
Protokol_po_11_labe.docx
Связи с общественностью 2 вариант.docx СвЗЯЬ
РГР.docx РГР 1
Узел крепления.pdf узел крепления полипаста
socks5.doc sock5
207065.ppt Глобальные Проблемы в энергетике
Питання до екзаменаційних білетів
Французький натуралізм. Творчість братів Гонкур. Риси натуралізму у романі «Жерміні Ласерте»
  Pitannya_do_ekzamenatsiynikh_biletiv   36,5 Kb. #14510

Співвідношення шкільного навчання і наукового пізнання можна співставити через визначення спільного і відмінного між ними. Встановіть і поясніть це спільне і відмінне
Якщо у процесі пізнання здобуваються тільки нові знання, то навчання, крім засвоєння цих знань, передбачає формування вмінь і навичок
  pedagogika 30 вопр   69 Kb. #14509

Міністерство освіти І науки україни мелітопольський державний педагогічний університет І. П. Аносов, В. Х. Хоматов, Н. Г. Сидоряк
В-43 Вікова фізіологія з основами шкільної гігієни: підручник. – Мелітополь: тов «Видавничий будинок ммд», 2008. – 433 с
  anosov_homatov_vikova_fiziologiya   9,27 Mb. #14507

Крок Загальна лікарська підготовка. 2004 2005 Хірургічний профіль
Об-но: шкіра бліда, суха. В правій здухвинній ділянці пальпується утворення 5-7 см., малорухоме, неболюче. Аускультативно: підсилення кишкових шумів. Ан крові ер 2,9х1012/л, Нв 80 г/л, шзе 32 мм/год, кров у калі. Який найбільш ймовірний діагноз ?
  хірургія   1,36 Mb. #14506

Тема Физиологичний послеродовой период
Определить уровень размещения дна матки относительно лонного сочленения и консистенцию матки
  Физиологический послеродовой период   52,08 Kb. #14505

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття та для роботи на занятті
Знання і вміння, що будуть одержані при вивченні правил виписування твердих лікарських форм, будуть потрібні на кожному занятті по спеціальній фармакології, під час вивчення клінічних дисциплін та у практичній роботі лікаря
  Фарма 2 М'які ЛФ   127,5 Kb. #14503

Завдання № б Фармацевт розплавив на водяній бані ланолін безводний, сплавив його з вазеліном, розчинив у сплаві 0,6% ментолу, пе­ремішав до охолодження. Чи раціональну технологію він виб­рав? Завдання №
Фармацевт розтер камфору з ментолом, розплавив на водя­ній бані, додав до приготовленого сплаву суміш лікарських речовин, перемішав до охолодження. Чи порушив він правила технології? Чи можна відпустити цей лікарський препарат?
  ситуаційні задачіertere   36,5 Kb. #14502

Функціональна І відновна нейрохірургія
Функціональна нейрохірургія – це сукупність методів хірургічного впливу на корінці, провідні шляхи, та нейрональні структури цнс, побудованих на анатомо-фізіологічних закономірностях патологічних процесів у цнс, метою яких є змінити патогенез цих процесів, із отриманням лікувального ефекту
  нейро   26,77 Kb. #14500

Виміряти Ат, порівняти з нормою, та характеристика, що свідчить про зміни
У спортсмена при підготовці до змагань підвищилась кількість еритроцитів І підвищився гемоглобін, кєк
  мод 2 физиология   16,41 Kb. #14499

Офтальмологические лекарственные средства. Лекарственные формы с антибиотиками
Фармацевт ввел в состав глазных капель поливиниловый спирт. Укажите, какую функцию выполняет данное вещество
  Глава 11   0,62 Mb. #14498

Тема13. Метаболізм полісахаридів та його регуляція. Регуляція та патології обміну вуглеводів. Актуальність теми
Рин, що акумулюється у вигляді внутрішньоклітинних гранул, переважно в печінці та м’язах. Функція м'язового глікогену полягає в тому, що він є джерелом глюкози, використовуваної в ході гліколізу самим м'язом. Глікоген печінки використовується для підтримки фізіологічних концентрацій глюкози в крові
  БХ Тема 13   58,76 Kb. #14497

A протромбина b гамма-глобулина c альбумина D
У хворого на гострий інфаркт міокарду проводилась антикоагулянтна терапія інгібітором анти­тромбіну ІІІ, що протидіє внутрішньосудинному згортанню крові. Яка сполука має антикоагулянтну дію?
  Бх крок1 кровь   45,03 Kb. #14496

Крок Загальна лікарська підготовка. 2004 2005 Акушерсько-гінекологічний
С болі внизу живота і виділення із піхви. Три дні тому було проведено штучний аборт в 10 тижнів вагітності. P. V. шийка матки чиста, матка дещо збільшена в розмірах, болюча. Придатки матки не визначаються. Склепіння глибокі, безболісні. Виділення із піхви гнійно-кров’яні. Поставати діагноз
  акушерство   0,78 Mb. #14494

1. классификация и номенклатура ферментов
Каждый класс состоит из многочисленных подклассов и подподклассов с учётом преобразуемой химической группы субстрата, донора и акцептора преобразуемых группировок, наличия дополнительных молекул и т д. Каждый из 6 классов имеет свой порядковый номер, строго закреплённый за ним
  shpory_biokhimia   1,54 Mb. #14493

Частина І. Загальна патологія предмет, завдання І методи патологічної фізіології. Патологічна фізіологія як навчальна дисципліна
Патологічна фізіологія це наука, що вивчає загальні закономірності виникнення, розвитку та завершення хвороби. Це наука про життєдіяльність хворого організму
  Patofiziologiya_Ataman_2007_ukr   5,46 Mb. #14492

Патофізіологія Банк тестів Модуль 2 Патологія еритроцитів
У хворого на первинний гіперальдостеронізм підвищений артеріальний тиск крові. Кількість гемоглобіну, еритроцитів, лейкоцитів і тромбоцитів у крові в нормі, гематокрит – 0,32. Яке порушення загального об’єму крові має місце в пацієнта?
  Patofiziologiya_-_Testi_-_Modul_2   1,1 Mb. #14491

Перелік питань для підготовки студентів до підсумкового модульного контролю Модуль 1: математична обробка медико-біологічних даних
Диференціал, часткові похідні, повний диференціал, застосування диференціалів в наближених обчисленнях
  modul   42,5 Kb. #14490

Крок Общая врачебная подготовка 0 Микробиология 1
При подозрении на туберкулез больному ребенку сделали пробу Манту. Через 24 часа в месте введения аллергена появилась припухлость, гиперемия и болезненность. Какие основные компоненты определяют эту реакцию организма?
  mikrobiologia   136,5 Kb. #14489

Крок Общая врачебная подготовка 0 Фармакология 1
Спустя некоторое время пациент начал предъявлять жалобы на мышечную слабость, снижение кожной чувствительности, нарушения зрения, координации движений. Какой витаминный препарат целесообразно использовать для устранения данных явлений?
  farmakologia   204 Kb. #14486

Код форми за зкуд код установи за зкпо
  f066_0   60,5 Kb. #14485

Задача Дитина 8
Над верхівкою серця вислуховується систолічний шум, який проводиться у пахвинну ділянку. Рентгенологічно виявляється згладження талії серця, збільшення лівого шлуночка І лівого передсердя. Заг ан крові: лейк. 10,3х109 /л, шзе 37 мм/год, asl-o – 380 mo
  6к.Кардіомегалія. Задачі.   84 Kb. #14483

Тематичний план практичних занять для студентів ІІІ курсу VІ семестру по кафедрі ортопедичної стоматології на 2012-2013 навчальний рік до модулю «Часткове знімне зубне протезування»
Обстеження пацієнта з частковою втратою зубів – основні та додаткові методи. Зміни в зубощелепному апараті при частковій втраті зубів
  6_sem_ukr   68 Kb. #14482

Протокол засідання № Завідуючий кафедрою ортопедичної стоматології нму д м. н., професор В. П. Неспрядько
Снщс. Ран­ня діагностика І раціональне протезування до­зво­лять не тіль­ки від­но­ви­ти порушену фу­н­к­цію зу­бо­ще­ле­п­ної си­с­те­ми, але й по­пе­ре­ди­ти роз­ви­ток па­то­ло­гі­ї
  + 15.укр. Хорева - Ускладнення пат.стирання   197,5 Kb. #14480

Протокол засідання № Завідувач кафедри ортопедичної стоматології нму д м. н., професор В. П. Неспрядько
Неправильно сконструйовані складні частини каркасу бюгельного протез може принести шкоду. І в першу чергу через недоцільний перерозподіл навантажень між опорними зубами І тканинами протезного ложа
  + 14 укр. Хорева - Кламмера   391 Kb. #14479

Лечение открытых повреждений
Основной целью лечения открытых переломов является сохранение и восстановление функции поврежденной конечности. Лечебный процесс требует решения следующих задач
  Лечение открытых повреждений   46,5 Kb. #14478

І. Нейропротектори антиоксиданти (вітаміни Е, С, унітіол, аевіт) антиглутаматні
Х. Засоби, шо використовуються за наявності аутоімунннх і демієлінізуючих захворювань
  Препарати в неврології   35 Kb. #14475

Гинекологическое обследование женщин
А. Спеціальний гінекологічний анамнез (довідки про менструальну, статеву, дітородну, секреторну функції)
  Гінекологія   190,5 Kb. #14474

Конспект лекцій навчальної дисципліни " Технології" Спеціальності: 03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»
Основні поняття: проект, проектування, проектно-технологічна діяльність, виробничий проект, навчальний проект
  Конспект   3,36 Mb. #14471

Завдання для контрольної роботи №3
Кр складається з одного теоретичного питання та практичного завдання із п’яти вправ. Робота виконується в рукописному або друкованому вигляді. Обсяг – 15 сторінок машинописного тексту при друкуванні 14-м шрифтом через 1,5 інтервала. Варіанти розподіляють за списком групи
  ВАРІАНТ 3 УМПС   169,5 Kb. #14470

Завдання 16
Дати оцінку використання сировини і матеріалів на виробництво продукції (табл. 13)
  reshenie_zadach_po_teorii_ekonomicheskogo_analiza_na_ukr_yaz   121,5 Kb. #14467написать администратору сайта