Главная страница
Навигация по странице:

 • Питання Еталони відповідей

 • Тестові завдання до теми

 • + 14 укр. Хорева - Кламмера. Протокол засідання Завідувач кафедри ортопедичної стоматології нму д м. н., професор В. П. Неспрядько


  Скачать 391 Kb.
  НазваниеПротокол засідання Завідувач кафедри ортопедичної стоматології нму д м. н., професор В. П. Неспрядько
  Анкор+ 14 укр. Хорева - Кламмера.doc
  Дата09.11.2019
  Размер391 Kb.
  Формат файлаdoc
  Имя файла+ 14 укр. Хорева - Кламмера.doc
  ТипПротокол засідання
  #14479
  страница4 из 4

  Подборка по базе: 2.полный и краткий протоколы.docx
  1   2   3   4

  VI. План і організаційна структура заняття
  п/п

  Етапи заняття

  Методи контролю і навчання

  Матеріальне

  і методичне

  забезпечення

  Рівень

  Засвоєння

  Час

  Хв..

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  І. Підготовчий етап

  1

  Організаційний

  Момент

  Слухають

  Академічний журнал
  2 хв.

  2

  Постановка учбових цілей і мотивація
  Відповідають

  Слухають

  Записують  3 хв.

  3

  Контроль

  вихідного

  рівня знань

  План:

  - складові частини комбінованих кламерів;

  - класифікація кламерів;

  - вимоги до кламе-

  рів, які застосову-

  ються в бюгельних

  протезах;

  - способи фіксації

  кламерів;

  - основні типи опорно-утриму-

  вальних кламерів;

  - з’єднання кла-мера з протезом.

  Тести контролю


  Рішення ситуацій-

  них задач:

  - індивідуальне

  усне опитування;

  - питання для письмової відповіді

  Тести контролю

  IІ-Ш


  ІІ
  ІІ-ІІІ
  ІІ


  20 хв.

  ІІ. Основний етап

  1

  2

  Демонстрація хворого по темі
  Самостійний клінічний прийом хворих  Збір анамнезу, постановка діаг-нозу, практичний

  Тренінг

  Історії хвороби, інструменти і мате-

  ріали для одержан-ня відбитків

  ІI-Ш


  40 хв.

  ІІІ. Заключний етап

  1.

  2.

  3.


  Контроль корекція

  кінцевого рівня вмінь та навиків


  Проведення підсумків
  Домашнє завдання

  Перевірка ку рації

  хворих (правиль-

  ність ведення ме-

  тодичної докумен-

  тації), формування діагнозу, складан-ня плану обсте-

  ження і лікування.

  Клінічний розбір

  хворих, обгово-рення ходу мані-пуляцій. Вирішен-

  ня клінічних задач
  Слухають

  Слухають

  Записують  Академічний журнал
  Орієнтовні карти для самостійної роботи з літерату-рою  ІІІ

  ІІІ
  3 хв.

  2 хв.
  VП. Матеріали методичного забезпечення заняття
  VП.1. Питання для контролю вихідного рівня знань студентів


  Питання

  Еталони відповідей

  1. Як поділяються за функцією кламери

  - опорні

  - стримувальні

  - опорно-утримувальні


  2. Як поділяються по способу фіксації

  - стабільні

  - напівстабільні

  - лабільні

  3. Які зони визначають у комбінованих кламерах

  - опорну

  - охоплювальну

  - стримувальну (ретенційну)

  4. Призначення верхнього плеча кламера

  Верхнє плече кламера перешкоджає рухам протезів в оральному чи вестибулярному напрямку

  5. Як називають нижню частину плеча кламера

  Частина камерного плеча, яка опускається нижче екватора і досягає ясенних ретенцій-

  них полів – забезпечує його ретенцію у вер-

  тикальному напрямку на опорному зубі нижньої щелепи

  6. Призначення оклюзійної накладки

  - передача опорному зубу вертикального навантаження під час жування;

  - запобігає просіданню протеза під навантаженням;

  - відновлення оклюзійного контакту з антагоністами та створення контакту протеза з опорними зубами;

  - відновлення висоти коронок.

  7. Які існують непрямі фіксатори, що запобігають перевертанню протеза

  - допоміжні кламери у вигляді пальцеподібних відростків (кімпайдери)

  8. Назвіть кламера системи Нея

  - № 1 кламер Аккера;

  - № 2 розчеплений, Т-подібний;

  - № 3 комбінований (складається із жорсткого плеча і другого пружного плеча);

  - № 4 одноплечий зворотної дії з однією оклюзійною накладкою;

  - № 5 кільцевий, одноплечевий з двома оклюзійними накладками


  VП.2. Орієнтовна карта для формування професійних навиків


  Учбове

  завдання

  Послідовність виконання дій

  при оволодінні навиками

  Вказівки

  Оволодіти послі-

  довністю маніпу-

  ляцій (клінічних)

  при виготовленні

  бюгельних протезів


  Усадити пацієнта в крісло, накрити серветкою, дати прополоскати порожнину рота.

  Підготовити необхідні матеріали і інструменти для одержання анатомічних відбитків:

  - підібрати стандартні металеві або пластмасові ложки;

  - відбиткові масу насипають в чашку;

  - гіпсовим шпателем розмішують водою;

  - накладають на ложку;

  - вводять в порожнину рота, формують краї відбитків;

  - після затвердження виводять із порожнини рота;

  - оцінюють відбиток.


  Звернути увагу на підготовку хворого до маніпуляцій


  VП.3. Матеріали контролю до завершального етапу заняття
  VП.3.1. Питання


  1. Якими умовами повинні відповідати опорні зуби.

  2. Класифікація кламерів і складових частин.

  3. Як поділяються кламери за функцією і по способу фіксації.

  4. Які існують методи з’єднання кламера з протезом.

  5. Як передається навантаження опорному зубу через оклюзійну накладку.

  6. Класифікація кламерів системи Нея.


  VП.3.2. Тести

  Орієнтовна карта для організації з учбовою літературою по темі:

  “Класифікація кламерів, показання до застосування. Види кламерів, складові частини, їх функція. Правила розташування кламера на опорному зубі. Кламери системи Нея, показання до їх застосування”


  Учбове завдання

  Вказівки до завдання

  Примітки

  Вивчити: кламера, показання до застосування, види кламерів, правила розташування на опорних зубах. Кламера системи Нея, показання до застосування.

  ЛІТЕРАТУРА


  1. Копейкин В.Н. Зубопротезная техника. М.Медицина, 1985.

  2. Руководство по ортопедической стоматологии под редакцией В.Н.Копейкина. М.Медицина, 1993.

  3. Перзашкевич Л.М. и соавт. Опирающиеся зубные протезы. Ленинград, Медицина, 1974.

  4. Ирошникова Е.С., Шевченко В.И. Параллелометрия в ортопедической стоматологии. М.Медицина. 1989.

  5. Неспрядько В.П., Рожко М.М. Ортопедична стоматологія. Київ. 2003.

  6. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии. М. 1993.

  Тестові завдання до теми:

  Класифікація кламерів, показання до застосування. Види кламерів, складові частини, їх функція. Правила розташування кламера на опорному зубі. Кламери системи Нея, показання до їх застосування”

  Варіант 1
  1. Пацієнту Н. при дефектах зубного ряду І клас по Кеннеді, обмеженого 14, 24 зубами рекомендовано бюгельний протез. Який тип кламеру бажано застосувати для фіксації бюгельного протезу на премолярах при мінімальній глибині піднурення?

  A Кламер Бонвіля

  B Кламер Роуча

  C Кламер Джексона

  D Багатоланковий кламер

  E Кламер 1 тип по Нею.
  2. Пацієнту А. з дефектом зубного ряду ІІ клас по Кеннеді, обмеженого 44 зубом рекомендовано виготовлення бюгельного протезу. Які типи кламерів бажано вибрати для фіксації та стабілізації протезу при ІІ класі дефектів по Кеннеді?

  A І тип за Неєм, кламер Джексона

  B ІІ за Неєм, кламер Боніхарта

  C ІІІ тип за Неєм, кламер Боніхарта

  D V тип за Неєм, кламер Бонвіля

  E Кламер зворотної дії та кламер Бонвіля.
  3. При виготовленні бюгельного протезу на нижню щелепу при ІІІ класі по Кеннеді на кожен з опірних зубів 47, 44, 34, 37 накладається опорно-утримуючий кламер. Як правильно розташувати оклюзійну накладку на дистальній опорі в залежності від кута нахилу зубів?

  A З обох сторін

  B З протилежного боку від нахилу

  C В бокових фісурах

  D Круговий кламер

  E Зі сторони нахилу.
  4. При виготовленні бюгельного протезу на верхню щелепу І клас по Кеннеді на 14, 24 зуби накладено І тип кламерів по Нею. Виправте помилку.

  A ІІ тип за Неєм

  B ІІІ тип за Неєм

  C І тип за Неєм

  D V тип за Неєм

  E ІV тип за Неєм.
  5. При виготовленні бюгельного протезу на нижню щелепу І класу по Кеннеді накладено IV тип за Неєм на 44, 45 зуби. Яке з’єднання кламера з протезом бажано при формі альвеолярного відростку по Ельбрехту?

  A Телескопічне

  B Жорстке

  C Напівлабільне

  D Кіпмайдер

  E Кламер Боніхарта.
  6. Пацієнту 53 років планується виготовлення бюгельного протезу на верхню щелепу при наявності 16, 15, 14, 13, 24 та 27 зубів. Який вид камерної фіксації доцільно в даному випадку?

  A Площинний

  B Лінійно-діагональний

  C Лінійно-трансверзальний

  D Лінійний сагітальний

  E Крапковий.
  7. У пацієнту 54 р. дефект зубного ряду нижньої щелепи ІІ клас по Кеннеді з відсутніми малярами з обох сторін зубного ряду. Який вид кламера показаний в даному випадку для попередження зміщення дистальних частин протеза?

  A Заднього

  B Аккера

  C Роуча

  D Протилежний задньої дії

  E Дентоальвеолярний.
  8. Хворому Н. виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу. Гіпсова модель вивчена в параллелометрі. На опорні зуби 34, 44 загальна екваторна лінія проходить по середині апроксимальної поверхні зуба і піднімається по вестибулярній до контактного пункту з сусіднім зубом. Який кламер з системи Нея необхідно використати в даному разі?

  A № 1

  B № 2

  C № 3

  D № 4

  E № 5.
  9. У пацієнта дефект зубного ряду І клас по Кеннеді, обмежений 14, 24 зубами – рекомендований бюгельний протез. Який тип кламера можна застосувати при мінімальній глибині піднурення?

  A Кламер Бонвіля

  B Кламер Роуча

  C Кламер Джексона

  D І тип по Нею.
  10. У хворого дефект зубного ряду І клас по Кеннеді, дефект обмежений з обох сторін премолярами, відмічається значна атрофія альвеолярного відростка. Яка раціональна конструкція кламерів в даному випадку?

  А Нея 4

  B № 1

  C № 2

  D № 5.
  Тестові завдання до теми:

  Класифікація кламерів, показання до застосування. Види кламерів, складові частини, їх функція. Правила розташування кламера на опорному зубі. Кламери системи Нея, показання до їх застосування”

  Варіант 2
  1. У хворого дефект зубного ряду І клас по Кеннеді. Дефект обмежений іклами. Яким чином можна уникнути опрокідуючого моменту на зуби? Яка конструкція кламерів показана в даному випадку?

  А Кламер зворотної дії

  B Нея 2

  C Нея 1

  D Нея 3.
  2. У пацієнта дефект зубного ряду І клас по Кеннеді, обмежений 14, 24 зубами. Рекомендований бюгельний протез. Який тип кламера можна застосувати при мінімальній глибині піднурення?

  A Кламер Бонвіля

  B Кламер Роуча

  C Кламер Джексона

  D І тип по Нею.


  3. При виготовленні бюгельного протезу на нижню щелепу при ІІІ класі по Кеннеді на кожен з опорних зубів 47, 44, 34, 37 накладається опорно-утримуючий кламер. Як правильно розташувати оклюзійну накладку на дистальній опорі в залежності від кута нахилу зубів?

  A З обох сторін

  B З протилежного боку від нахилу

  C В бокових фісурах

  D Круговий кламер

  E Зі сторони нахилу.
  4. Яку кількість кламерів виділяє система Нея?

  A Шість

  B Сім

  C П’ять

  D Три

  E Вісім.
  5. До системи Нея входять опорно-утримуючі кламери.

  A Келлера

  B Кеннеді

  C Роуча

  D Бонвіля

  E Джексона.
  6. Яку функцію виконують оклюзійні накладки комбінованих кламерів?

  A Фіксуючу

  B Стабілізуючу

  C Шинуючу

  D Опорну

  E Антиопрокидувальну.
  7. Де розташована оклюзійна накладка опорно-утримуючого кламера?

  A На ріжучому краю зуба

  B В районі шийки зуба

  C На одному бугорку

  D В міжбугорковій борозки премолярів і молярів

  E На всієї оклюзійної поверхні.
  8. Яку функцію виконує плече в опорно-утримуючому кламері?

  A Розподілення жувального навантаження

  B Шинуючу

  C Утримання протеза

  D Опорну

  E Стабілізуючу.
  9. Як комбіновані кламера поділяються по функціональним характеристикам?

  A Утримуючі

  B Навантажувальні

  C Розвантажувальні

  D Багатофункціональну

  E Опорно-утримуючу.
  10. З’єднання кламерів з базисом знімного протезу може бути:

  A Жорстке

  B Лабільне

  C Полулабільне (суглобове)

  D Всі відповіді вірні.

  Тестові завдання до теми:

  Класифікація кламерів, показання до застосування. Види кламерів, складові частини, їх функція. Правила розташування кламера на опорному зубі. Кламери системи Нея, показання до їх застосування”

  Варіант 3
  1. Яку функцію виконує плече в опорно-утримуючому кламері?

  A Розподілення жувального навантаження

  B Шинуючу

  C Утримання протеза

  D Опорну

  E Стабілізуючу.


  2. При виготовленні бюгельного протезу на нижню щелепу при ІІІ класі по Кеннеді на кожен з опорних зубів 47, 44, 34, 37 накладається опорно-утримуючий кламер. Як правильно розташувати оклюзійну накладку на дистальній опорі в залежності від кута нахилу зубів?

  A З обох сторін

  B З протилежного боку від нахилу

  C В бокових фісурах

  D Круговий кламер

  E Зі сторони нахилу.
  3. Хворому Н. виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу. Гіпсова модель вивчена в параллелометрі. На опорні зуби 34, 44 загальна екваторна лінія проходить по середині апроксимальної поверхні зуба і піднімається по вестибулярній до контактного пункту з сусіднім зубом. Якої конструкції системи Нея необхідно використати кламер?

  A І тип

  B ІІ тип

  C ІІІ тип

  D IV тип

  E V тип.
  4. Виготовляється бюгельний протез з опорно-утримуючими кламерами на нижню щелепу. Яка товщина оклюзійної накладки біля основи?

  A 0,5 мм

  B 0,8 - 1,0 мм

  C 1,2 - 1,5 мм

  D 2,0 - 2,5 мм

  E 3,0 - 3,5 мм.
  5. Хворому виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу. Якої конструкції кламер необхідно застосувати в даному разі?

  A Телескопічний кламер

  B Механічний кламер

  C Дротяний двуплечий кламер

  D Опорно-утримуючий кламер

  E Утримуючий кламер.
  6. Який оптимальний кут нахилу оклюзійної накладки розташованої на дистальній частині зуба, по відношенню до горизонталі?

  A 50 - 100

  B 100 - 150

  C 150 - 200

  D 250 - 300

  E 300 - 350
  7. Що являється найбільш важливим при розташуванні плеча опорно-утримуючого кламера?

  А Продольна вісь зуба

  B Лінія анатомічного екватора

  C Лінія вертикалі

  D Межева лінія

  E Кут нахилу.
  8. Де розташовується частина плеча опорно-утримуючого кламера, що перешкоджає вертикальним зміщенням протезу?

  A Оклюзійна зона

  B Ретенційна зона

  C На рівні з межевою лінією
  9. Як називається лінія, яка з’єднує зуби на яких розташовуються кламери?

  A Діагональна

  B Екваторна

  C Межева лінія

  D Сагітальна

  E Транверзальна.
  10. Місце розташування ретенційної зони частини опорно-утримуючого кламера на зубах?

  A Екватор

  B Оклюзійна зона

  C Піднурення

  D При ясенева зона.

  Тестові завдання до теми:

  Класифікація кламерів, показання до застосування. Види кламерів, складові частини, їх функція. Правила розташування кламера на опорному зубі. Кламери системи Нея, показання до їх застосування”

  Варіант 4
  1. Яку кількість кламерів виділяє система Нея?

  A Шість

  B Сім

  C П’ять

  D Три

  E Вісім.
  2. До системи Нея входять опорно-утримуючі кламери.

  A Келлера

  B Роуча

  С Кенеді

  D Джексона

  Е Бонвіля.
  3. Яку функцію виконують оклюзійні накладки опорно-утримуючих кламерів?

  A Фіксуючу

  B Стабілізуючу

  C Шинуючу

  D Опорну.
  4. Де розташовується оклюзійна накладка опорно-утримуючого кламера?

  A В області шийки зуба

  B На ріжучому краю зуба

  C На одному бугрі

  D В міжбугорковій борозді премолярів і молярів

  E По всій оклюзійній поверхні.
  5. Пацієнту Н. при дефектах зубного ряду І клас по Кеннеді, обмеженого 14, 24 зубами виготовляється бюгельний протез. Який тип кламеру необхідно застосувати для фіксації на премолярах при мінімальній глибині піднутрення?

  A Кламер Бонвіля

  B Кламер Роуча

  C Кламер Джексона

  D Багатоланковий кламер

  E Кламер 1 тип по Нею.
  6. При виготовленні бюгельного протезу на нижню щелепу при ІІІ класі по Кеннеді на кожний з опорних зубів 47, 44, 34, 37 накладається опорно-утримуючий кламер. Як правильно розмістити оклюзійну накладку на дистальній опорі в залежності від кута нахилу зуба?

  A З обох сторін

  B З протилежної сторни від нахилу

  C В бокових фісурах

  D Круговий кламер

  E Зі сторони нахилу.
  7. При виготовленні бюгельного протезу на нижню щелепу для відновлення дефекту І класу по Кеннеді застосовано IV тип кламера Нея на 44 та 34 зуби. Яке з’єднання кламера з протезом ?

  A Телескопічне

  B Жорстке

  C Напівлабільне

  D Кіпмайдер

  E Кламер Боніхарта.
  8. До системи Нея входить опорно-утримуючий кламер:

  A Бонвіля

  B Круговий з двома і більше оклюзійними накладками

  С Джексона

  D Кенеді

  Е Свенсона.
  9. При виготовленні бюгельного протеза на верхню щелепу при І класі дефектів по Кеннеді. Який тип кламера необхідно застосувати для фіксації на премолярах і молярах з мінімальною глибиною піднутрення?

  A Кламер Бонвіля

  B Кламер Роуча

  C Кламер Джексона

  D Кламмер Аккера
  10. Пацієнту А. з дефектом зубного ряду ІІ клас по Кеннеді, обмеженого 44 зубом рекомендовано виготовлення бюгельного протеза. Які типи кламерів бажано використати для фіксації і стабілізації протезу при ІІ класі дефектів по Кеннеді?

  A І тип по Нею, кламер Джексона

  B ІІ тип по Нею, кламер Боніхарта

  C ІІІ тип по Нею, кламер Боніхарта

  D V тип по Нею, кламер Бонвіля

  E Кламер зворотної дії та кламер Бонвіля.

  Тестові завдання до теми:

  Класифікація кламерів, показання до застосування. Види кламерів, складові частини, їх функція. Правила розташування кламера на опорному зубі. Кламери системи Нея, показання до їх застосування”

  Варіант 5
  1. Хворому М. виготовляється бюгельний протез на нижню щелепу. Об’єктивно 48, 45, 44, 43, 35, 36, 37 – відсутні. 38 зуб нахилений в сторону щоки. Межева лінія проходить високо на вестибулярній поверхні зуба и низько на оральній. Який тип системи Нея необхідно використати?

  A V тип

  B І тип

  C ІІІ тип

  D ІІ тип

  E ІV тип.
  2. Хворому Н. показано виготовлення протезу на нижню щелепу. Який вид кламера необхідно використати в даному разі?

  A Телескопічний кламер

  B Механічний кламер

  C Дротяний двуплечий кламер

  D Опорно-утримуючий кламер

  E Утримуючий кламер.
  3. Хворому виготовляється бюгельний протез з опорно-утримуючими кламерами на нижню щелепу. Яка товщина оклюзійної накладки біля основи?

  A 0,5 мм

  B 0,8 - 1,0 мм

  C 1,2 - 1,5 мм

  D 2,0 - 2,5 мм

  E 3,0 - 3,5 мм.
  4. Як повинна розташовуватися оклюзійна накладка до прокольної осі зуба?

  A Під кутом 45о до осі

  B Перпендикулярно до осі

  C Під кутом 80о до осі

  D Зі сторони поряд стоячого зуба

  E Під кутом 120о до осі.
  5. Де повинна розташовуватися частина плеча опорно-утримуючого кламера, що перешкоджає вертикальному зміщенню протеза?

  A Оклюзійній зоні

  B Ретенційній зоні

  C На рівні межевої лінії.
  6. Як називається лінія, яка з’єднує зуби на яких розташовуються кламера?

  A Діагональна

  B Екваторна

  C Межева лінія

  D Сагітальна

  E Трансверзальна.
  7. Яка функція оклюзійної накладки?

  A Утримуюча

  B Шинування зубів

  C Розподіл жувального навантаження

  D Непряма фіксація протеза

  E Всі відповіді правильні.
  8. Яку функцію виконують оклюзійні накладки опорно-утримуючих кламерів?

  A Фіксуючу

  B Стабілізуючу

  C Шинуючу

  D Опорную

  E Всі відповіді правильні.
  9. Хворому Н. виготовляють бюгельний протез на нижню щелепу. Гіпсова модель вивчена в параллелометрі. На опорних 34 та 44 зубах екваторна лінія проходить по середині апроксимальної поверхні зуба і підіймається по вестибулярній до контактного пункту з сусіднім зубом. Який кламер Нея необхідно застосувати?

  A І тип

  B ІІ тип

  C ІІІ тип

  D IV тип

  E V тип.
  10. Що є важливим при розташуванні плеча опорно-утримуючого кламера?

  A Продольна вісь зуба

  B Лінія анатомічного екватора

  C Лінія вертикалі

  D Межева лінія

  E Кут нахилу.
  1   2   3   4


  написать администратору сайта